گالری تصاویر

تندیس همایش یکصد برند ملی با رویکرد مسئولیت اجتماعی اردیبهشت ماه 1402
پانزدهمین جشنواره کارآفرینان و مدیران اشتغالزا اسفند ماه 1401
دومین اجلاس سراسری برند ملی اعتماد ملی دی ماه 1401
چهارمین اجلاس سراسری چهره های نامی صنعت، معدن و اقتصاد آذر ماه 1401
22مین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران آذر ماه 1401
تندیس کارآفرینان، تولید برتر و خدمات برتر با رویکرد رضایتمندی مشتری آذرماه 1401
همایش نمایندگان گاندو سرویس مشهد مهر ماه 1401
همایش نمایندگان گاندو سرویس بابلسر شهریورماه 1401
همایش نمایندگان گاندو سرویس رشت شهریورماه 1401
نهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری مرداد ماه 1401
نهمین تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده اسفند 1400
همایش نمایندگان گاندو سرویس در تهران آبان 1400
هفتمین تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده سال 1398
ششمین تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده سال 1397
پنجمین تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده سال 1396
چهارمین تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده سال 1395
سومین تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده سال 1394
Scroll to top