گالری تصاویر

تندیس همایش یکصد برند ملی با رویکرد مسئولیت اجتماعی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
پانزدهمین جشنواره کارآفرینان و مدیران اشتغالزا اسفند ماه ۱۴۰۱
دومین اجلاس سراسری برند ملی اعتماد ملی دی ماه ۱۴۰۱
چهارمین اجلاس سراسری چهره های نامی صنعت، معدن و اقتصاد آذر ماه ۱۴۰۱
۲۲مین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران آذر ماه ۱۴۰۱
تندیس کارآفرینان، تولید برتر و خدمات برتر با رویکرد رضایتمندی مشتری آذرماه ۱۴۰۱
همایش نمایندگان گاندو سرویس مشهد مهر ماه ۱۴۰۱
همایش نمایندگان گاندو سرویس بابلسر شهریورماه ۱۴۰۱
همایش نمایندگان گاندو سرویس رشت شهریورماه ۱۴۰۱
نهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری مرداد ماه ۱۴۰۱
نهمین تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده اسفند ۱۴۰۰
همایش نمایندگان گاندو سرویس در تهران آبان ۱۴۰۰
هفتمین تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده سال ۱۳۹۸
ششمین تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده سال ۱۳۹۷
پنجمین تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده سال ۱۳۹۶
چهارمین تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده سال ۱۳۹۵
سومین تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده سال ۱۳۹۴
Scroll to top