مدت، شرایط و موارد نقض گارانتی تلویزیون های تحت پوشش گاندوسرویس

شرايط و ضوابط:

این محصول، با مشخصات مندرج در پشت برگه گارانتی آن، به مدت 18ماه از تاریخ نصب، در صورت استفاده صحیح از دستگاه، تحت ضمانت خدمات گاندوسرویس می‌باشد.
هنگام نصب دستگاه و دریافت خدمات گارانتی، کارت‌ ملی خود را همراه داشته باشید.
این ضمانت‌نامه شامل تعمیر، سرویس و تعویض قطعات معیوب می‌باشد.
کارت گارانتی بدون هولوگرام، مخدوش یا ناخوانا فاقد اعتبار است.
هزینه ایاب و ذهاب، و نصب دیواری رایگان نمی‌باشد.
 

موارد خارج از گارانتی:

 
صدمات ناشی از نصب توسط مشتری یا افراد غیرمرتبط با خدمات گاندوسرویس، شکستگی، ضرب‌دیدگی، آب‌خوردگی، صدمات ناشی از نوسانات برق، شرایط محیطی نامناسب، رعد و برق و  صدمات ناشی از پاشیدن مایعات و پاک‌کننده‌ها بر روی صفحه نمایشگر
باز شدن یا دستکاری دستگاه توسط تعمیرکاران غیر مجاز
ریموت کنترل و سایر لوازم جانبی
 
 

Scroll to top