جشنواره هواداران جام جهانی گاندو سرویس

در جام جهانی قطر با گاندو سرویس همراه شوید و جوایز ویژه ای دریافت کنید! همین حالا اپلیکیشن را از روی اسکن بار دانلود و کل جدول تا قهرمانی را پیش بینی کنید و یکی از ده برنده در این مسابقات شوید.

جوایز هواداران گاندو کاپ جام جهانی قطر​

یک دستگاه تلویزیون 65 اینچ آیوا برای نفر اول

9 دستگاه اسپیکر مکسی باکس مکسیدر برای نفرات دوم تا دهم

Scroll to top