گواهینامه ها

گاندو سرویس تنها واحد خدمات گارانتی محصولات الکترونیکی، صوتی و تصویری
محسوب می شود که برای شش سال متوالی، لوح تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت نموده است

تندیس کارآفرینان، تولید برتر و خدمات برتر با رویکرد رضایتمندی مشتری آذرماه 1401
برنده تندیس نهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری مرداد ماه 1401

دوره پنجم

دوره نهم

دوره چهارم

دوره هفتم

دوره سوم

دوره ششم

برنده 6 دوره تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده
Scroll to top