گواهینامه ها

گاندو سرویس تنها واحد خدمات گارانتی محصولات الکترونیکی، صوتی و تصویری
محسوب می شود که برای شش سال متوالی، لوح تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت نموده است

تندیس کارآفرینان، تولید برتر و خدمات برتر با رویکرد رضایتمندی مشتری آذرماه ۱۴۰۱
برنده تندیس نهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری مرداد ماه ۱۴۰۱

دوره پنجم

دوره نهم

دوره چهارم

دوره هفتم

دوره سوم

دوره ششم

برنده ۶ دوره تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده
Scroll to top